Biasa Jadi Baik: Alokasi Bonus untuk Pengeluaran Tahunan